19:52:3
KD1 - Ms QUYÊN094.567.0838
KD2-Ms Thương0937.572.883