16:33:24
KD1 - Ms QUYÊN094.567.0838
KD2-Ms Thương0937.572.883
Banner Banner Banner hienvinh

Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty trách nhiêm hữu hạn Hiền Vinh được thành lập ngày 05/03/2001 với Giấy phép Kinh doanh số 4102003966 của Sở Kế  Hoạch & Đầu Tư  thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động của Công ty hướng tới các mục tiêu:
- Cung cấp nguồn nguyên vật liệu, thiết bị điện trong các công trình cơ sở hạ tầng công nghiệp, xây dựng dân dụng, v.v.
- Khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có của Công ty.
Công ty đặt mục tiêu đến năm 2020, sẽ trở thành một đơn vị mạnh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật tư, thiết bị ngành điện của cả nước

Sản phẩm Khuyến mãi

Sản phẩm Tiêu biểu